DANH MỤC

THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 840
  • Tháng hiện tại: 6755
  • Tổng lượt truy cập: 286294

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017"

Đăng lúc: Thứ hai - 02/10/2017 04:43 - Người đăng bài viết: Lê Trọng Đãi
Với chủ đề: “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”
     SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
      Số: 119a  /KH-NT                            Tuy Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2017                                                                                                        
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”
Với chủ đề: “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”
             Căn cứ công văn số 245/ SGDĐT-GDTXCN, ngày 22 tháng 9 năm 2017 Sở GD-ĐT Phú Yên v/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;
             Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Thư viện xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” như sau:
            I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
            1.Mục đích.
            - Tiếp tục  nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người, phát triển bản thân và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào học tập, khuyến khích việc đọc sách thường xuyên, liên tục và suốt đời nhằm xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống.
            - Góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa thời kỳ phát triển tri thức  nhằm đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
          2. Yêu cầu
           -  Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Qua đó khuyến khích CBGV, NV, học sinh chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.
          - Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”.
3.     CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:
               Chủ đề: “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”
            Thời gian: Tuần lễ được tổ chức từ ngày 02 đến 08 tháng 10 năm 2017.
          II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
              - Tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” vào sáng ngày 02/10/2017
           - Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung: “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”.
           - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.
           - Tô chức các phong trào như: ngày học tốt, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, ngày hội đọc sách.
  - Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.
              - Tổ chức tuyên truyền, treo băng rôn trước cổng trường, đưa tin bài trên website của trường.
             -  Kết hợp với giáo viên tin hướng dẫn học sinh sử dụng CNTT, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm tài liệu, khai thác và sử dụng thông tin trên Internet một cách hữu ích, an toàn để lấy nguồn tài liệu học tập; cách tra cứu tài liệu, đưa nội dung tài liệu lên mạng,… và tra tìm danh mục sách Thư viện trên trang website của trường.
          - Thư viện tổ chức hướng dẫn cho học sinh truy cập Internet và trên cơ sở website của nhà trường, cộng đồng nhăm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có cơ hội đọc sách và tài liệu trực tuyến hữu ích trong môi trường số góp phần phát triển văn hóa đọc.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Phối hợp với Đoàn trường, Công đoàn thống nhất tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”
         2. Giao thư viện nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên, GVCN tổ chức các hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra
         Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017” của Trường THPT Nguyễn Trãi./. 
 
Nơi nhận:                                                                             KT HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD-ĐT Phú Yên (phòng GDTXCN);                                     P. HIỆU TRƯỞNG
- Lưu VP.                                                                                                    (Đã ký)        
                                                                                                          Trần Thị Lệ Như
Tác giả bài viết: ADMIN
Nguồn tin: Trường THPT Nguyễn Trãi
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN


Lịch công tác

Thư điện tử

Thông báo

Học bạ điện tử

Thời khóa biểu
 

Gương sáng
học tập

Administrator
057-3824187

THĂM DÒ Ý KIẾN

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016

Thi tuyển

Xét tuyển

Thi tuyển kết hợp với xét tuyển