Giới thiệu

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi

 -Địa chỉ: Đại lộ TRẦN PHÚ - Phường 5 - TP.Tuy hòa - Phú yên

-Điện thoại: 057-3825182

-Email: thpt.nguyentrai@phuyen.edu.vn

1- Vị trí và chức năng (Theo điều lệ trường phổ thông)

- Là đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT Phú yên

- Được thành lập ngày 01/9/1992 theo QĐ số 680 QĐ/UB và Quyết định chuyển loại hình bán công sang công lập số 922/QĐ/UB ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Phú Yên

-2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Theo QĐ số: 07/2007/ QĐ-BộGD ĐT ngày 02/4/2007 của bộ GD&ĐT và điều lệ trường PT

 3. Tổ chức và biên chế

3.1. Ban Giám hiệu ở: 04 người.

3.2. Cơ cấu tổ chức . 10 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính

4 . Biên chế của trường

-Tổng số cbcnv của nhà trường hiện nay là 101 người, trong đó giáo viên: 87, Ban giám hiệu 4, nhân viên: 10.